2024

Från 1/1 2024 har vi Fastighetsägarna som ny ekonomisk förvaltare

Städdag 28/4. Container på plats hela helgen.

Föreningens årsstämma 22/5


Styrelsen