Styrelsen 2024 – 2025

Ordinarie ledamöter:

Gunilla Thunberg (ordf) tel 0707-616923
Bengt Jansson Wästborn
Marius Christiansson
Carl-Åke Sjöberg
Filip Tysk

Suppleanter:

Abhinav Singh
Sara Sundin
Vanja Landin

För att komma i kontakt med oss kan du mejla till kontakt@gnejsen.com. Vi svarar så fort vi kan. Vänligen läs igenom FAQ först för att se om din fråga besvaras där.

Ansökningar eller annan post till styrelsen läggs i Brf Gnejsens brevlåda nere i foajén.

Felanmälan
Om du vill rapportera fel i allmänna utrymmen eller på husets utsida, mejla till felanmalan@gnejsen.com .