Här finner du som boende i huset användbar information. Se även FAQ för vanligt förekommande frågor.

Akuta åtgärder
Skulle du ha behov av akut hjälp vid ex. vattenläckage eller annat som rör din lägenhet, kontakta styrelsen via mejl till kontakt@gnejsen.com .

Bilparkeringen
BRF Gnejsen förfogar över sex parkeringsplatser placerade på gården bakom huset. Avgiften till platserna följer områdets gällande boendeparkeringstaxa. Kontakta styrelsen för att anmäla intresse för parkeringsplats  kontakt@gnejsen.com .

Brandvarnare
Det ska finnas fungerande brandvarnare i varje lägenhet.

Bredband
Leverantör av bredband är Stockholms stadsnät.
Vid frågor om detta, kontakta Kundtjänsten på telefon 08-50 12 20 10 eller e-post support@stosn.se. På hemsida www.stockholmsstadsnat.se finns installationsguider och även svar på vanliga frågor om bredbandet, WiFi, tv, telefoni och annat som rör dessa tjänster. Kostnaden för bredbandet ingår i bostadens månadsavgift.

Entrédörren
Fastighetens entré är låst dygnet runt och kan öppnas med kod mellan kl 06.00 — 22.00. Övriga tider krävs särskild nyckel. Nyckeln till entrédörren går även till tvättstuga, cykelrum samt vinds- och källarförråd.

Fastighetsskötare
Lokalvård och enklare underhåll i våra gemensamma utrymmen och lokaler ansvarar vår fastighetsskötare för. Vill du att vår fastighetsskötare ska hjälpa dig med något så går detta bra men du betalar då själv avtalsenlig timersättning för dessa tjänster.

Felanmälan
Upptäcker du som boende något fel i husets allmänna utrymmen, såsom en lampa som ej fungerar eller att det blivit stopp i sopnedkastet, mejla till felanmalan@gnejsen.com .

Grovsopor
Det finns inget särskilt rum för grovsopor i fastigheten. En helg på våren och en helg på hösten finns en container uppställd på gården. Denna container är avsedd för grovavfall. Det är dock inte tillåtet att kasta någon form av elektronikavfall i containern (t ex elektrisk hushållsapparatur, TV). Elektronik och annat miljöfarligt avfall får endast kastas i den Mobila miljöstationen, se turlista: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/#!/turlistor-for-utskrift .

Hushållssopor
Under April 2024 infördes ett nytt sophanteringssystem i enlighet med Stockholmsstads sophantering. Hushållsavfallet sorteras i två fraktioner, dels matavfall som läggs i de för avfallet avsedda bruna papperspåsarna och dels övrigt restavfall. Allt detta läggs sedan i respektive tunna i soprummet med ingång från husets gavel mot Lundagatan.  Tidningspapper, färgat och ofärgat glas, kartong, metall, plastmaterial samt batterier lämnas vid FTI:s (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) återvinningsstation på Varvsgatan, ovanför korsningen med Hornsbruksgatan. Glödlampor kan lämnas hos närmaste lampaffär eller matbutik. Läs mer om hur du sorterar ditt avfall på: https://www.sopor.nu/

Ordningsregler
Som medlem är du skyldig att följa föreningens ordningsregler. Du finner dessa här.

Tvättstuga
I entréplanet finns fastighetens tvättstuga. Tvättstugan består av en yttre dropin-del och en inre bokningsbar del. För den inre delen av tvättstugan (2 tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp) gäller alltid bokning med låsmarkör. Bokningstavlan finns i direkt innanför dörren i tvättstugan. Du kan välja mellan följande tider:

07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
19:00-22:00

Att tvätta före 07:00 (vardagar) resp 09:00 (lördag, söndag) eller senare än 22:00 (alla dagar) är inte tillåtet i någon del av tvättstugan. Om en bokad tid inte har tagits i bruk en halvtimme efter passets början, betraktas maskinerna som tillgängliga och kan bokas av någon annan. Respektera varandras tvätttider och torktider. Kontakta den som bokat om du vill få tillgång till någon annans tid. Ta aldrig för givet att den som bokat en tid är färdig utan fråga alltid först (ta kontakt, ring på dörren t.ex.)

I den yttre delen av tvättstugan finns två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Dessa maskiner kan inte bokas utan är endast tillgängliga för en tvätt per tillfälle, för att ge medlemmarna möjlighet att ta hand om mer akuta tvättbehov. Om detta missbrukas har styrelsen rätt att ta ut en avgift på 500 kr.

När du använt tvättstugan städar du och gör rent efter dig. Torka bort tvättmedelsrester, sopa golv och ta bort luddet från filtren i torktumlare/torkskåp. Lämna helt enkelt tvättstugan lika välskött som du vill att den ska vara när du själv kommer för att tvätta. Släng skräp i de behållare som är avsedda för detta.

Vind och källarförråd
Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarförråd. Källarförråden finns på entréplanet. I förråden får inte förvaras brandfarliga vätskor eller annat som kan innebära risker för person eller fastighet. Se också till att du inte har något placerat utanför ditt låsta förråd. Vindarna gås igenom regelbundet och det som då finns utanför förråden kommer att slängas i nästa container.