Ordningsregler
Här finner du föreningens ordningsregler. Som medlem är du skyldig att följa dessa.

Stadgar
Stadgar för BRF Gnejsen

Förvaltning och entreprenörer
Ekonomisk förvaltning: Fastighetsägarna
Städning: ED’s